Passersystem i Stockholm

Få full kontroll på vem som har tillträde var och när – individanpassa nyckelbrickor efter de boendes olika behov.

Håll koll på vem som har tillträde till fastigheten med Wise House Passersystem (Passage System). Hantera och individanpassa enkelt uppgifter, taggar och portkoder med vår app via dator, mobil eller surfplatta – alla dagar på året. Ni har alltid tillgång till historik och kan genom detta se hur passersystemet används av de boende och om det fungerar som det ska.

Funktioner

– Porttelefon med fjärröppning via vår app eller en enkel knapp i lägenheten
– Ändra portkoder när så önskas
– Skapa engångskoder
– Öka säkerheten med taggar och portkoder i kombination
– Individanpassa exempelvis hur länge en port hålls öppen – ypperligt för personer med olika funktionshinder
– Genomtänkt i design och utförande – snyggt, smidigt och inkluderande

Vi har lösningar som passar alla – kontakta oss så tittar vi tillsammans på vad er fastighet behöver.

Exempel på tjänster:

• Passagesystem
• Informationssystem
• Bokningssystem
• Brandlarm
• Överfallslarm
• Trygghetslarm
• Inbrottslarm
• Övervakning av UC
• Fuktmätning
och mycket mer …

Vi vänder oss till:

Bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, villaägarföreningar, byalag, privata och kommersiella fastighetsägare, allmännyttiga fastighetsägare.
Dessutom fungerar Wise House för:
Äldreboenden, sjukhus, konferensanläggningar, bilpooler, båtklubbar, hotell, uthyrningsföretag osv.

Hantering och tjänster

Wise House är en webbaserad tjänst för digitalisering av fastigheter som förenklar skickande och mottagande av information, inpassering, bokningar etc.

Administratören ges stora valfriheter vid utformning och anpassning, t.ex kan information specificeras för en särskilt fastighet/område/person.

All information från Wise House kan både läsas och administreras på alla typer av datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Det enda som behövs är en inloggning.