Bokningssystem 2020-06-15T09:36:23+00:00
Bokningssystem för tvättstugor - Stockholm

Digitalt bokningssystem

Wise House digitala bokningssystem är väldigt flexibelt och kan anpassas till just Din verksamhet.

Boka via bokningsskärmar, dator, mobil eller surfplatta. Taggar/nyckelbrickor kan användas för inpassering och ankomstregistrering för det bokningsbara objektet.

Några exempel på användningsområden:

 • Tvättstugor
 • Konferensrum
 • Mötesrum
 • Lokaler
 • Skåp
 • Parkering
 • Föreningslokal
 • Grillplats
 • Släpvagn
 • Stugor
 • Gym
 • Hotell
 • Bilvård
 • Verkstad
 • Kajak
 • Kanot
 • Padel
 • Tennis
 • Enkelt att se bokningshistorik.
 • Administratören väljer själv vilka regler som ska gälla för de olika bokningsbara objekten
 • Obegränsat antal bokningsobjekt

Kostnadsfri behovsanalys och offert – Klicka här för att kontakta oss

Exempelfilm – Tvättstugebokning

Informationsblad

Här kan du ladda ner information om våra system och produkter (med tekniska specifikationer).
Informationssystem (pdf)
Passersystem (pdf)
Bokningssystem (pdf)
Trapphusskärmar (pdf)
Lägenhetsskärm (pdf)
Taggläsare utan knappsats (pdf)
Taggläsare med knappsats (pdf)
Porttelefon med taggläsare (pdf)

Hantering och tjänster

Wise House är en webbaserad tjänst för digitalisering av fastigheter som förenklar skickande och mottagande av information, inpassering, bokningar etc.

Administratören ges stora valfriheter vid utformning och anpassning, t.ex kan information specificeras för en särskilt fastighet/område/person.

All information från Wise House kan både läsas och administreras på alla typer av datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Det enda som behövs är en inloggning.

Exempel på tjänster:

• Passagesystem
• Informationssystem
• Bokningssystem
• Brandlarm
• Överfallslarm
• Trygghetslarm
• Inbrottslarm
• Övervakning av UC
• Fuktmätning
och mycket mer …

Vi vänder oss till:

Bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, villaägarföreningar, byalag, privata och kommersiella fastighetsägare, allmännyttiga fastighetsägare.
Dessutom fungerar Wise House för:
Äldreboenden, sjukhus, konferensanläggningar, bilpooler, båtklubbar, hotell, uthyrningsföretag osv.