Digitalt bokningssystem

Underlätta bokning av exempelvis tvättstuga eller övernattningslägenheter med vårt digitala bokningssystem med obegränsat antal bokningsobjekt.

 

Med Wise House:s digitala bokningssystem slipper ni papperslistor, cylindertavlor, nycklar, dubbelbokningar och allt annat krångel som uthyrning kan innebära. Dessutom får ni med våra system tillgång till ett obegränsat antal bokningsbara objekt, vilken innebär att vi kan anpassa ert digitala bokningssystem efter just era behov. Med vår bokningslösning försvinner timvis av administrativt arbete – tid som instället kan läggas på andra delar av bostadsrättsföreningens arbete.

Exempel på användningsområden:

– Hyr eller låna ut vad som helst från tvättstugor och förvaringsskåp till parkeringar och lokaler – allt som kan hyras/lånas ut går att läggas in i systemet.
– Enkelt och pedagogiskt system som kan användas via bokningsskärm i trapphus eller exempelvis tvättstuga, samt via dator, mobil eller surfplatta via vår app för iOS och Android.
– Nyckelbrickor eller taggar kan användas för inpassering och ankomstregistrering .
– Enkelt att se bokningshistorik.
– Bestäm regler för individuella bokningsobjekt.
– Automatisk debitering för exempelvis gästlägenhet.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra lösningar och lyssnar på vad ni har för behov.

Vi vänder oss till:

Bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, villaägarföreningar, byalag, privata och kommersiella fastighetsägare, allmännyttiga fastighetsägare.
Dessutom fungerar Wise House för:
Äldreboenden, sjukhus, konferensanläggningar, bilpooler, båtklubbar, hotell, uthyrningsföretag osv.

Exempel på tjänster:

• Passagesystem
• Informationssystem
• Bokningssystem
• Brandlarm
• Överfallslarm
• Trygghetslarm
• Inbrottslarm
• Övervakning av UC
• Fuktmätning
och mycket mer …

Hantering och tjänster

Wise House är en webbaserad tjänst för digitalisering av fastigheter som förenklar skickande och mottagande av information, inpassering, bokningar etc.

Administratören ges stora valfriheter vid utformning och anpassning, t.ex kan information specificeras för en särskilt fastighet/område/person.

All information från Wise House kan både läsas och administreras på alla typer av datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Det enda som behövs är en inloggning.