Taggläsare

Ta total kontroll på vilka taggar som ger tillträde till vilken taggläsare, och styr hur länge porten hålls öppen på individnivå.

Välj mellan taggläsare med eller utan knappsats och porttelefon. Ni styr enkelt vem som har tillträde till taggläsaren genom att logga in via vilken dator som helst – var som helst. Justera portens öppna tid på individnivå med några knapptryck, baserat på de boendes behov. Taggläsaren är vattentät, energisnål, samt har anti-vandalskydd och obegränsat antal användare.

Våra taggläsare är användarvänligt designade och passar alla behov och ytor.

Kontakta oss redan idag så tar vi tillsammans reda på vad som passar er bäst utefter era unika behov.

Vi vänder oss till:

Bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, villaägarföreningar, byalag, privata och kommersiella fastighetsägare, allmännyttiga fastighetsägare.
Dessutom fungerar Wise House för:
Äldreboenden, sjukhus, konferensanläggningar, bilpooler, båtklubbar, hotell, uthyrningsföretag osv.

Hantering och tjänster

Wise House är en webbaserad tjänst för digitalisering av fastigheter som förenklar skickande och mottagande av information, inpassering, bokningar etc.

Administratören ges stora valfriheter vid utformning och anpassning, t.ex kan information specificeras för en särskilt fastighet/område/person.

All information från Wise House kan både läsas och administreras på alla typer av datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Det enda som behövs är en inloggning.

Exempel på tjänster:

• Passagesystem
• Informationssystem
• Bokningssystem
• Brandlarm
• Överfallslarm
• Trygghetslarm
• Inbrottslarm
• Övervakning av UC
• Fuktmätning
och mycket mer …