Informationssystem 2020-04-08T08:25:43+00:00
Informationstavla med touch-skärm bredvid en hiss

Informationssystem

En av de större utmaningarna för fastighetsägare och föreningar är att få ut information till de boende. Normalt delas boendeinformation ut i brevlådor, postboxar eller sätts upp på anslagstavlor. Akuta meddelanden hamnar ofta på entrédörrar eller fönster i trapphusen. Ofta vet fastighetsägaren eller föreningen inte om den boende verkligen tagit del av informationen. Vi har lösningen.

Funktioner:

 • Webbaserat 
 • Boende kan ta del av information via dator, mobil eller surfplatta
 • Webbaserat –  systemansvarig kan administrera systemet från vilken dator som helst
 • Fastighetsägare med andrahandsuthyrningar kan nå ägare och boende och se att de båda tagit del av viktig information om vad som sker i fastigheten
 • Fastighetsägaren/Föreningen kan skala ned information till ett specifikt område, en fastighet eller till och med ned på lägenhetsnivå
 • Möjlighet att genomföra omröstningar, meddela deltagande på möten eller aktiviteter och mycket annat. Fastighetsägare/styrelse kan se vilka som svarat eller vilka som läst, vilket underlättar för dem att planera eller påminna de boende om viktiga händelser

Kostnadsfri behovsanalys och offert – Klicka här för att kontakta oss

Trapphusskärmar 22″ och 32″

Trapphusskärmar med touchfunktion (pekskärm). 

Skärmarna kan bland annat visa ett digitalt våningsregister (namnlista på boende), men ger även en utmärkta möjligheter för olika tjänster som underlättar för boende och fastighetsägaren, vad gäller för visning av meddelanden, bilder och bokningssystem.

Skärmarna har dessutom ett inloggningssystem där boende direkt på skärmen kan logga in på sin personliga sida med en elektronisk nyckelbricka (tagg). Här ges personlig information från fastighetsägaren samt alla de bokningsmöjligheter som finns upplagda. Funktionaliteter som t.ex. felanmälan, tidtabeller m.m. kan också läggas till. 

Nyckelbrickan är dessutom densamma som används för passersystemet.

Lägenhetsskärm 10″

Lägenhetsskärm med touchfunktion (pekskärm), för visning av tjänster som underlättar för boende och fastighetsägaren. Exempel är visning av allmänna och personliga meddelanden, vilka ger den boende en överblick av information och aktiviteter i bokningssystemet. Lägenhetsskärm installeras i lägenheten och ökar möjligheten för interaktivitet mellan boende och fastighetsägaren. Lägenhetsskärmen är nätverksuppkopplad mot bredbandsuttaget. Med denna lösning ges en möjlighet för den boende eller fastighetsägaren att installera olika censorer i lägenheten:

Funktioner:

 • Branddetektorer och fuktvarnare
 • Trygghetslarm
 • Överfallslarm (röstaktiverat)
 • Temperaturmätare
 • Mätning och debitering a varmvatten
 • Möjlighet att installera olika sensorer i lägeneheten

Informationsblad

Här kan du ladda ner information om våra system och produkter (med tekniska specifikationer).
Informationssystem (pdf)
Passersystem (pdf)
Bokningssystem (pdf)
Trapphusskärmar (pdf)
Lägenhetsskärm (pdf)
Taggläsare utan knappsats (pdf)
Taggläsare med knappsats (pdf)
Porttelefon med taggläsare (pdf)

Hantering och tjänster

Wise House är en webbaserad tjänst för digitalisering av fastigheter som förenklar skickande och mottagande av information, inpassering, bokningar etc.

Administratören ges stora valfriheter vid utformning och anpassning, t.ex kan information specificeras för en särskilt fastighet/område/person.

All information från Wise House kan både läsas och administreras på alla typer av datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Det enda som behövs är en inloggning.

Exempel på tjänster:

• Passagesystem
• Informationssystem
• Bokningssystem
• Brandlarm
• Överfallslarm
• Trygghetslarm
• Inbrottslarm
• Övervakning av UC
• Fuktmätning
och mycket mer …

Vi vänder oss till:

Bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, villaägarföreningar, byalag, privata och kommersiella fastighetsägare, allmännyttiga fastighetsägare.
Dessutom fungerar Wise House för:
Äldreboenden, sjukhus, konferensanläggningar, bilpooler, båtklubbar, hotell, uthyrningsföretag osv.