Övervakningssystem 2019-03-05T15:59:22+00:00
Box för övervakningssystem

Övervakningssystem

För varmt eller kallt i lägenheterna? Med Wise House går det att löpande övervaka temperaturen i varje lägenhet. För att följa historiken lagras alla värden på en server, vilket innebär att fastighetsägaren enkelt kan följa dessa över tid. Mätningsfunktionen i Wise House medger även jämförelse mellan alla anslutna hushåll. Det ger hushållen möjlighet att enkelt se om det skiljer sig mellan den egna bostaden och övriga bostäder i fastigheten.

Funktionen gör det enklare för föreningen att få en objektiv utvärdering av den upplevda kontra faktiska temperaturen i lägenheten. Det finns också andra typer av styr-och reglertjänster vilka Wise House kan användas till. Det kan vara fuktdetektorer som varnar för vattenskador, läsning av elmätare, varmvatten, eluttag i carport m.m. Vår mjukvara är utformad så att vi kan anpassa den till olika leverantörers utrustning. Allt för att det skall vara smidigt att integrera Wise House till redan befintliga system.

Informationsblad

Här kan du ladda ner information om våra system och produkter (med tekniska specifikationer).
Informationssystem (pdf)
Passersystem (pdf)
Bokningssystem (pdf)
Trapphusskärmar (pdf)
Lägenhetsskärm (pdf)
Taggläsare utan knappsats (pdf)
Taggläsare med knappsats (pdf)
Porttelefon med taggläsare (pdf)

Hantering och tjänster

Wise House är en webbaserad tjänst för digitalisering av fastigheter som förenklar skickande och mottagande av information, inpassering, bokningar etc.

Administratören ges stora valfriheter vid utformning och anpassning, t.ex kan information specificeras för en särskilt fastighet/område/person.

All information från Wise House kan både läsas och administreras på alla typer av datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Det enda som behövs är en inloggning.

Exempel på tjänster:

• Passagesystem
• Informationssystem
• Bokningssystem
• Brandlarm
• Överfallslarm
• Trygghetslarm
• Inbrottslarm
• Övervakning av UC
• Fuktmätning
och mycket mer …

Vi vänder oss till:

Bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, villaägarföreningar, byalag, privata och kommersiella fastighetsägare, allmännyttiga fastighetsägare.
Dessutom fungerar Wise House för:
Äldreboenden, sjukhus, konferensanläggningar, bilpooler, båtklubbar, hotell, uthyrningsföretag osv.