Mässbilder från Enköping 5 september 2018

Igår var vi på mässa i Enköping och vi träffade många intresserade styrelsemedlemmar som ville veta mer om hur de kan digitalisera sin förening genom Wise House.
Nyfikenheten låg främst på passagesystem, bokningssystem, informationssystem, larm och övervakningstjänster. Även möjligheter till synergieffekter med vår mjukvara när det gäller att sammankoppla föreningens olika styr-och reglertjänster för en bättre överblick diskuterades en del.

Tack till alla som besökte oss!

2019-02-06T12:13:23+00:00