Larmsystem 2019-03-05T15:58:39+00:00
Övervakningskamera, brandlarm, överfallslarm

Larmsystem

Brandlarm och utrymningssystem

Vem gör vad när det brinner? I Wise House plattform ingår ett sofistikerat brandlarm med flera smarta funktioner som överträffar funktionaliteten hos de traditionella brandvarnare som idag finns på marknaden.

Fokus i ett larmsystem ligger naturligtvis på att rädda liv, minimera skador och maximera driftsäkerhet, men även att eliminera falsklarm i största möjliga utsträckning.

Varningssystemet bygger på samverkan inom fastigheten, vilket ger en oslagbar insatstid om olyckan är framme. Detta sker genom att grannar hjälps åt, vilket i sig skapar en tryggare om mer engagerad miljö att bo och leva i. Uppstår behov av räddningstjänst säkerställs en snabb och säker beskrivning av det inträffade via någon boende, som tillsammans med larmoperatören kan beskriva vad som inträffat. Larm från ett Wise House ger på detta sätt en högre trovärdighet i larmsituationen jämfört med ett vanligt automatlarm. Självklart finns en pausfunktion hos varje hushåll, vilket ger möjlighet att avbryta processen om t.ex. någon av misstag glömmer brödet i brödrosten. Med Wise House larmsystem slipper man också problemet med återkommande batteribyten – alla brandvarnare är strömförsörjda med säkerhetsbackup!

Wise House erbjuder genom den avancerade digitala tekniken, möjligheter till aktivering av utrymningsbelysning, publika talande ljudmeddelanden, tända nödbelysningar m.m. Samtidigt kan eventuell räddningsinsats när de väl är på plats eller genom en mobilapplikation (app), enkelt konstatera var branden finns och vilken spridningsväg den har tagit. Tjänster som räddningstjänsterna ser som viktiga fördelar är; låsta dörrar kan öppnas, branddörrar kan stängas och rökluckor öppnas.

Överfallslarm

Inkluderat i Wise House plattform finns en överfallsfunktion. Ett tryck på en knapp på väggen vid dörren och larmet är igång. Vid aktivering av överfallsfunktionen påkallas uppmärksamhet hos alla andra anslutna hushåll i fastigheten, vilket ger möjlighet för alla boende att agera på det sätt de bedömer vara tillämpligt. Alla skärmar visar information om vem/vilken lägenhet som aktiverat funktionen. Som tillval finns möjlighet att lägga in ett larm-ord, vilket innebär att man skriker ett specifikt ord som tas upp av mikrofonen i lägenhetsskärmen, vilken i sin tur startar överfallslarmet.

Samtidigt som överfallslarmet ljuder kan belysningar startas, trapphuskameror spela in mot server och ett ljudligt alarm aktiveras. Systemet ger även möjlighet för ett talat budskap om så önskas. Föreningen bestämmer själv vem eller vilka som ska meddelas om överfallet, precis som i alla andra funktioner som systemet medger. Överfallslarmet kan inte stängas av utav den som utlöst det.

Inbrottslarm

Självfallet kan även så kallade skalskydd kopplas till Wise House, med anslutning mot larmbolag eller liknande.

Trygghetslarm

Till lägenhetsskärmen går det att ansluta olika typer av trygghetslarm, exempelvis det traditionella trygghetslarmet som skickar information till ”hemtjänsten”. Wise House kan också kompletteras med rörelsedetektorer som placeras ut i lägenheten, och denna funktion kan med förddel användas av äldre- eller sjukvården.

Wise House erbjuder oändligt med möjligheter, men vi är också måna om den personliga integriteten. Detta har vi på Wise House tagit fasta på, och det går därför inte att manipulera utrustningen på något sätt. Tryggt tycker vi.

Informationsblad

Här kan du ladda ner information om våra system och produkter (med tekniska specifikationer).
Informationssystem (pdf)
Passersystem (pdf)
Bokningssystem (pdf)
Trapphusskärmar (pdf)
Lägenhetsskärm (pdf)
Taggläsare utan knappsats (pdf)
Taggläsare med knappsats (pdf)
Porttelefon med taggläsare (pdf)

Hantering och tjänster

Wise House är en webbaserad tjänst för digitalisering av fastigheter som förenklar skickande och mottagande av information, inpassering, bokningar etc.

Administratören ges stora valfriheter vid utformning och anpassning, t.ex kan information specificeras för en särskilt fastighet/område/person.

All information från Wise House kan både läsas och administreras på alla typer av datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Det enda som behövs är en inloggning.

Exempel på tjänster:

• Passagesystem
• Informationssystem
• Bokningssystem
• Brandlarm
• Överfallslarm
• Trygghetslarm
• Inbrottslarm
• Övervakning av UC
• Fuktmätning
och mycket mer …

Vi vänder oss till:

Bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, villaägarföreningar, byalag, privata och kommersiella fastighetsägare, allmännyttiga fastighetsägare.
Dessutom fungerar Wise House för:
Äldreboenden, sjukhus, konferensanläggningar, bilpooler, båtklubbar, hotell, uthyrningsföretag osv.