Bokningssystem för tvättstugor 2020-04-27T14:13:16+00:00
Bokningssystem för tvättstugor - Stockholm

Bokningssystem för tvättstugor – Stockholm

Enklare administration för bokning av tvättstugor

Wise House Bokningssystem gör det enklare och smidigare att boka tid i tvättstugor. Hyresgäster slipper ta varandras tider, att tvätt försvinner och att hålla koll på om grannen städar eller inte. Argument viktiga som något. Systemet kan också hantera andra typer av bokningar, som exempelvis bastu, föreningslokal och hobbyrum.

Funktioner:

  • Bokningar görs på bokningsskärm som sitter i anslutning till tvättstugorna eller via trapphusskärmar (i det fall sådana är installerade i fastigheten).
  • Webbaserat – bokningar kan göras från dator, mobil eller surfplatta.
  • Taggar för passagesystem i entréerna kan användas som dörröppnare till tvättstugorna (så endast den som har tvättid ges möjlighet att komma in i tvättstugan).
  • Enkelt att se bokningshistorik.
  • Styrelsen kan själv välja tvättider och tillträden i systemet. Har fastigheten fler tvättstugor eller fler maskiner i samma tvättstuga, blir det enkelt för styrelsen att se vilka enheter som används mest och kan fördela slitage/användande.
  • Obegränsat antal bokningsobjekt per tavla.

Kostnadsfri behovsanalys och offert – Klicka här för att kontakta oss

Informationsblad

Här kan du ladda ner information om våra system och produkter (med tekniska specifikationer).
Informationssystem (pdf)
Passersystem (pdf)
Bokningssystem (pdf)
Trapphusskärmar (pdf)
Lägenhetsskärm (pdf)
Taggläsare utan knappsats (pdf)
Taggläsare med knappsats (pdf)
Porttelefon med taggläsare (pdf)

Hantering och tjänster

Wise House är en webbaserad tjänst för digitalisering av fastigheter som förenklar skickande och mottagande av information, inpassering, bokningar etc.

Administratören ges stora valfriheter vid utformning och anpassning, t.ex kan information specificeras för en särskilt fastighet/område/person.

All information från Wise House kan både läsas och administreras på alla typer av datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Det enda som behövs är en inloggning.

Exempel på tjänster:

• Passagesystem
• Informationssystem
• Bokningssystem
• Brandlarm
• Överfallslarm
• Trygghetslarm
• Inbrottslarm
• Övervakning av UC
• Fuktmätning
och mycket mer …

Vi vänder oss till:

Bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, villaägarföreningar, byalag, privata och kommersiella fastighetsägare, allmännyttiga fastighetsägare.
Dessutom fungerar Wise House för:
Äldreboenden, sjukhus, konferensanläggningar, bilpooler, båtklubbar, hotell, uthyrningsföretag osv.