Mässor – Fastighet2018

>Wise House – Snart på en plats nära dig!

Wise House kommer under 2018 att delta i ett antal lokala mässor som arrangeras av Marknadsrespons under namnet Fastighet2018.
Dessa mässor vänder sig till styrelsemedlemmar i föreningar och till fastighetsägare som är verksamma på den ort där mässan hålls.

Mässan är kostnadsfri för besökare som efter mässan bjuds på mat och dryck. Då ges tillfälle att mingla med utställare och andra besökare.
Deltagandet är stort, vilket innebär att besökarantalet är begränsat och anmälningar görs till Marknadsrespons, se länkar nedan till respektive mässa.

Närmast träffar du Wise House:
31 januari – Stockholm Norr, Scandic Victoria Tower i Kista
1 februari – Norrtälje, Folkets Hus i Norrtälje
……fler datum kommer eftersom

F803_Stockholm Norr
F804_Norrtälje

Mässor – Fastighet2018 2019-02-06T12:13:39+00:00